Frictional Games Forum (read-only)
PS4 BUG? - Printable Version

+- Frictional Games Forum (read-only) (https://www.frictionalgames.com/forum)
+-- Forum: Technical Support (https://www.frictionalgames.com/forum/forum-57.html)
+--- Forum: Technical Support - SOMA (https://www.frictionalgames.com/forum/forum-74.html)
+--- Thread: PS4 BUG? (/thread-31193.html)PS4 BUG? - blackhairday - 10-05-2015

Im outside this huge door and can't open the door,


Svenska: Har försökt att dra ut den och vrida den nu igen, men nu går det bara att dra ut den och att dra in den!. Sitter fast om man inte kan göra något mer här /Mattias

youtube video : https://www.youtube.com/watch?v=7gcwHn8ZJMk


RE: PS4 BUG? - Thomas - 10-08-2015

Weird, not sure what might be the cause here. I would recommend to simply reload a previous save using Load Game in the main menu.